Punkty selektywnego zbierania odpadów:


1) odpady komunalne obejmujące:
• sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• zużyte opony,
• odpady wielkogabarytowe,
• akumulatory.
będą bezpłatnie przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiecznicy ul. Lubańska 29b.
godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.


2) przeterminowane leki:
będą przyjmowane w:
• Aptece w Osiecznicy ul. Piaskowa 1a w godzinach pracy apteki,
• Aptece w Świętoszowie ul. Szkolna 13 w godzinach otwarcia apteki.

3) zużyte baterie:
można będzie złożyć do specjalnych pojemników w:
• Urzędzie Gminy w Osiecznicy ul. Lubańska 43,
• Zespole Szkół w Osiecznicy ul. Lubańska 35,
• Zespole Szkół w Świętoszowie ul. Szkolna 10,
• Szkole Podstawowej w Ławszowej 82,
• Szkole Podstawowej w Tomisławiu 63a,
• Szkole Podstawowej w Parowej 63,
• Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy ul. Lubańska 29b,
• Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy ul. Lubańska 29b.
w godzinach pracy w/w jednostek.

4) odpady zielone
można bezpłatnie składować do:
• Punktu selektywnego zbierania odpadów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Bolesławcu ul. Stanisława Staszica 6. Godziny przyjęć: poniedziałek – sobota w godz. 8.00- 19.00
lub,
• Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu ul. Spacerowa 24 godziny przyjęć od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00.

Podmiot odbierający odpady komunalne

z terenów Gminy Osiecznica od właścicieli nieruchomości zamieszkałych został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyć będzie od 01 lipca 2013r.:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Bolesławcu ul. Stanisława Staszica 6
59-700 Bolesławiec.
Jednocześnie informuje się, że od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np.: firmy, sklepy, szkoły itp.) odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.